Mając kilkanaście lat ludzie chcą być przez innych kochani, doceniani, potrzebują wiele czułości, a to co ich na co dzień spotyka jest tylko wielką otchłanią odebranej nadziei przepełnioną strachem i bólem.

halloniemanic (via halloniemanic)